Theo dõi:

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Các điều khoản mà Quý khách đọc sau đây được biên soạn và áp dụng trong quá trình đặt hàng trực tuyến tại website https://congtyvpplongthanh.com/
Những điều khoản mà Quý khách tham khảo sẽ được cập nhật thường xuyên, vì vậy Quý khách cần phải cập nhật thông tin này cẩn thận trước khi tiến hành sử dụng.
Quý khách có thể bị từ chối cung cấp sản phẩm & dịch vụ khi vi phạm các điều khoản được nêu hoặc chưa đủ tư cách pháp nhân để chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình.